Поштовани ученици и родитељи,

Желимо овим путем да вас обавестимо да смо у току јучерашњег дана, 13.4.2020. године, добили упутство о оцењивању од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Као што знате, до сада је оцењивање било формативно односно у виду смајлија и коментара наставника које сте могли да видите у електронском дневнику. Како је прошло скоро месец дана од почетка наставе на даљину и у оквиру већине предмета је обрађена наставна област/целина, стекли су се услови за бројчано оцењивање.

С тим у вези вас обавештавамо:

  • да ће прве бројчане оцене бити мотивишуће, значи за ученике који су били активнији и трудили се да испуњавају своје школске обавезе
  • оцене ће бити поткрепљене ученичким радовима које су ученици слали наставницима (свеједно да ли је то домаћи задатак, графички рад, коментарисање у групи, тест, одговори на питања која је задао наставник, одговор на задатак у гугл учионици...)
  • оцене ће бити унете у електронски дневник уз образложење, тако да вам саветујемо да редовно пратите активности ученика у електронском дневнику

Сматрамо неопходним да напоменемо да има ученика који су неактивни (и поред контакта одељењских старешина са ученицима и родитељима). Потребно је да поменути ученици што пре узму учешћа у настави на даљину, јер нико не зна колико ће овакав начин наставе трајати, па ће то можда бити од великог утицаја на закључну оцену у другом полугодишту.

Још једном вас подсећамо да уколико било ко има техничких проблема (са компјутером, интернетом...) обавезно о томе обавести одељењског старешину како бисмо му наставни материјал послали на кућну адресу.