Документи

Закони и документи наше школе од јавног значаја

 

Општи закони

Закон о основама система образовања и васпитања (извор: сајт Министарства просвете)

Закон о средњем образовању и васпитању (извор: сајт Министарства просвете)

Правилник о оцењивању у средњем образовању и васпитању (извор: сајт Министарства просвете)

Закон о дуалном образовању (извор: сајт Министарства просвете)

 

Наша школа: правилници, статути и остало

  Датум
(година-месец-дан)   
Назив      PDF
  2021-02 Подаци о броју запослених за фебруар 2021.    Подаци о броју запослених
  2018-11-16 Правила понашања ученика, запослених и родитеља   2018_11_16_Pravila_ponasanja_u_tehničkoj_školi.pdf
  2018-11-16 Права, обавезе и одговорност ученика   2018_11_16_Pravilnik_o_pravima_obavezama.pdf
  2011-_-_
Пословник о раду савета родитеља    2011-X-X_poslovnik_o_radu_saveta_roditelja_TSNTVP.pdf
  2012-11-19 Правила заштите од пожара    2012-11-19_pravilnik_o_zastiti_od_pozara.pdf
  2013-12-23 Статут Техничке школе "Никола Тесла" Велика Плана    2013-12-23_statut_TSNTVP.pdf
  2013-_-_ Правилник о примањима и накнади трошкова запосленима,
накнади трошкова ученицима и о трошковима репрезентације
   2013-X-X_pravilnik_o_troskovima_reprezentacije-2.pdf
  2014-03-13 Правилник о набавкама    2014-03-13_pravilnik_o_nabavkama.pdf
  2014-05-20 Правилник о вредновању интерног стручног усавршавања
у ТШ Никола Тесла у Великој Плани
   2014-05-20_pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju.pdf
  2014-05-20 Правилник о похвалама и наградама ученика    2014-05-20_pravilnик_о_pohvalama_i_nagradamaTS-.pdf
  2015-04-24 Правилник о организацији и спровођењу испита
ТШ Никола Тесла у Великој Плани
   2015-04-24_pravilnik_o_ispitima_22.pdf
  2015-05-20 Пословник о раду школског одбора    2015-05-20_poslovnik_o_radu_skolskog_odbora.pdf
  2016-02-05 Правилник о систематизацији радних места
ТШ Никола Тесла Велика Плана
   2016-02-05_pravilnik_o_sistematizaciji.pdf
  2016-05-04 Одлука о изменама и допунама статута
ТШ Никола Тесла Велика Плана
   2016-05-04_odluka_o_izmenama_i_dopunama_statuta_TSNTVP.pdf
  2016-09-15 Одлука о измени статута
ТШ Никола Тесла Велика Плана
   2016-09-15_odluka_o_izmeni_statuta_TSNTVP.pdf
  2016

Дискриминација

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

  2016-pravilnik-diskriminacija.pdf
  2017-02-08 План јавних набавки за 2017. годину ТШ Никола Тесла Велика Плана   2017-02-08_plan_javnih_nabavki_2017.pdf
  2017-12-31 Завршни рачун за 2017. Оригинални документи су скенирани и спаковани у zip фајл   zavrni_racun_2017.zip

 

 

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

Најновије из Администрације