Закони и документи наше школе од јавног значаја

 

Општи закони

Закон о основама система образовања и васпитања (извор: сајт Министарства просвете)

Закон о средњем образовању и васпитању (извор: сајт Министарства просвете)

Правилник о оцењивању у средњем образовању и васпитању (извор: сајт Министарства просвете)

Закон о дуалном образовању (извор: сајт Министарства просвете)

 

Наша школа: правилници, статути, подаци и остало

  Датум
(година-месец-дан)   
      Назив    PDF
  2024-02-29       Завршни рачун за 2023.  

GFI-2023-01961-1_O1_2024-02-26T15-24-17.pdf
GFI-2023-01961-1_O1_2024-02-26T15-24-24.pdf
GFI-2023-01961-1_O2_2024-02-26T15-24-09.pdf
GFI-2023-01961-1_O3_2024-02-26T15-24-00.pdf
GFI-2023-01961-1_O4_2024-02-26T15-23-48.pdf
GFI-2023-01961-1_O5_2024-02-26T15-23-27.pdf
GFI-2023-01961-1_potpis.pdf

  2024-01-23       План јавних набавки за 2024. годину   PLAN_JAVNIH_NABAVKI_ZA_2024._GODINU.pdf
  2023-10-12       Информатор о раду   informator_o_radu.pdf
  2023-02       Подаци о броју запослених за фебруар 2023.   PODACI_O_ZAPOSLENIMA_februar_2023.pdf
  2023-01       Подаци о броју запослених за јануар 2023.   BROJ_ZAPOSLENIH_januar_2023.pdf
  2022-06       Статут техничке школе Никола Тесла Велика Плана   STATUT_2022_JUN.pdf
  2021-05       Правилник о набавкама   Pravilnik_o_nabakama_ТS.pdf