Наша адреса је:

Војводе Мишића 3
11320 Велика Плана
СРБИЈА

Жиро рачун: 840-849660-17
ПИБ: 101174572
Матични број: 07353081
Шифра делатности: 8532

www.tsvelikaplana.edu.rs

 

в. д. Директора

Зорица Јанковић 

026 514 369 

од 07:30 до 15:30

 

Секретар

Мирјана Радосављевић

тел/факс: 026 513 859


пре подне од 07:30 до 15:30
по подне од 11:30 до 19:30

 

Педагог

mira

Мирјана Милановић 

026 514 369

пре подне од 07:30 до 15:30
по подне од 11:30 до 19:30

 

Библиотекар

mirjana

Мирјана Павловић-Ђуковић

 

Обрачунска служба - шеф рачуноводства

biljana

Биљана Спасић

026 511 547

од 07:30 до 15:30

Најновије из Администрације