У свакој организацији, да би она нормално функционисала, потребно је да се знају и поштују одређена правила понашања. Тако је и у нашој школи. Молимо све ученике и запослене да правила прочитају и да их се придржавају, како би школа функционисала а сви ми у њој били безбедни и успешни у свом раду.

 

 1. Ученик је дужан да у школу долази на време (неоправдана кашњења нису дозвољена), спреман за рад и са потребним прибором. У учионицу улази пре почетка наставе и почетак часа чека на свом месту.
 2. Родитељи и друге странке су дужне да се при уласку у зграду пријаве дежурном наставнику или помоћном раднику.
 3. Ученик је дужан да редовно похађа наставу, а свако изостајање правда искључиво лекарским оправдањем, најкасније осам дана након одсуствовања из школе.Родитељ може да правда један или два дана одсуствовања и то унапред да обавести одељењског старешину, а у изненадним случајевима лично оправдава изостанке најкасније осам дана након одсуствовања из школе.
 4. Свака просторија у школи користи се искључиво у сврхе којима је намењена, на начин којим се не прља и не оштећује просторија, намештај и опрема.
 5. За учињену штету, одговорност сноси ученик и његов родитељ, који је дужан да штету надокнади.
 6. Ученици, запослени, родитељи и друге странке дужни су да у школу долазе пристојно одевени и пристојног изгледа (фризуре и шминка) примеремо школским условима. Није дозвољено у школу долазити у шорцевима, атлет мајицама, топ мајицама, мајицама на бртеле и голих стомака,у преуској, прекраткој и претесној одећи и у папучама.
 7. Строго је забрањено ометање наставног процеса, стварање буке и нереда у школском простору, гурање, туче и вређање.
 8. За ученике и запослене забрањено је коришћење мобилних телефона за време часа.
 9. Забрањено је пушење у просторијама школе и у школском дворишту.
 10. Ученик је сам одговоран за своје ствари (мобилни телефон, месечна карта, новац, накит...)
 11. Приликом напуштања учионице,ученици и наставници су дужни да је оставе уредну.
 12. Ученици и наставници су дужни да поштују почетак и крај часа, који се означава звоњењем.
 13. За владање и успех свог детета,родитељи се могу распитати код предметних наставника и одељењског старешине током школске године у терминима ОТВОРЕНИХ ВРАТА (у табели). Интензивније долажење у мају и јуну ће се сматрати као вршење притиска на наставнике и неће се на то гледати са одобравањем.
 14. Непридржавање кућног реда подлеже дисциплинској одговорности.
 15. Одељењски старешина је дужан да са правилима понашања и кућним редом школе упозна ученике и родитеље и да се стара о његовом поштовању.