У суботу, 7. децембра 2019. године 26 наставника је присуствовало јенодневном семинару ''Како лако до квалитетног учења'' који је одржан у просторијама наше школе.
Семинар се бави општим питањима наставе, компетенцијама за поучавање и учење.

Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Реализатори семинара су Светлана Алексић и Снежана Рајковић.

Фотографије можете погледати у прилогу.

2019 Семинар - ...
2019 Семинар - Како до квалитетног учења 2019 Семинар - Како до квалитетног учења
2019 Семинар - ...
2019 Семинар - Како до квалитетног учења 2019 Семинар - Како до квалитетног учења