Пожега 3. и 4.11.2016.

У ТШ у Пожеги пре више година уведено дуално образовање. Најцењенија занимања су: пословни администратор, туристички техничар и машински техничар. Матуранти по завршетку школе добијају посао.

Специјална саветница министра просвете за дуално образовање Бранка Митић је приказала презентацију.

Прокоментарисала је да послодавац треба да каже шта ученици треба да знају али и локална средина треба да подржи овакав начин рада.

Треба преиспитати наставне планове и програме и увести нове.

Користити примере школа које већ имају дуално образовање.

Ускоро се започиње доношење нових закона о средњој школи и подзаконских аката због регулисања дуалног образовања.

Ана Стојановић – руководилац Центра за дуално образовање у Привредној комори Србије је констатовала следеће:

''Квалификована радна снага је неопходан услов који се треба испунити.

Од 2014. године постоји дуално образовање у Србији. Швајцарска и Аустрија подржале 3 занимања: индустријски механичар, бравар-заваривач и електричар а ускоро се уводи и трговац.

Компаније би учествовале у изради наставних програма и оцењивали би компетенције. Овакав начин ће се примењивати само где је потребно привреди. У креирању новог законодавног оквира ће учествовати више министарстава.

Умрежавање школе и привреде је неопходно.

За ученике на пракси компанија издаје документ у коме пише шта све нуди компанија: путне трошкове, заштитна средства, уџбенике, стипендију,... а не школа. По томе се види озбиљност компаније а документ мора да буде оверен печато и потписом одговорног лица.

Обавезна је анализа тржишта са локалном заједницом, пре плана уписа!''

Затим је реч добила Гордана Мијатовић из Завода.

Још раније је предложила формирање секторских већа а њихов задатак је да попишу потребе привреде за кадровима да би се на основу тога правили стандарди и нови наставни планови и програми.

Нови образовни профил треба да објави ГИЗ са МП и Привредном комором Србије до 15. децембра 2016. године.

За мале школе, по кооперативном моделу, је предвиђена комбинација два или три занимања: 15 бравар заваривач – 15 оператер машинске обраде или аутомеханичар 10 – оператер маш обраде 20 или аутомеханичар 10 – оператер машинске обраде 10 – бравар заваривач 10.

Образовни профили

За 8 четворогодишњих да се ураде стандарди квалификација: ТКУ, техничар машинске енергетике, бродомашински техничар, МТКК, техничар хидраулике и пнеуматике, МТ мерне и регулационе енергије, техничар за роботику, техничар оптике. МТ моторних возила има стандарде.

Трогодишњи: аутолимар, инсталатер за расхладну технику, аутомеханичар, механичар привредне механизације, механичар гасних и Е система, механичар грејне и расхладне механике, лимар, механичар хидроенергетских система, механичар оптике, механичар термоенергетских постројења, механичар шинских возила. Бравар заваривач их има, као и електричар. (изабрано од 72 првобитна образовна профила).

Такмичења

Предлог је да се обједине републичка такмичења за трећи и четврти степен. Домаћин одређује управни одбор. Закључак групе за такмичења је да се допуне теоријска питања за аутомеханичара до 200 из ТОП-а и ставити на сајт Заједнице. Школска такмичења треба одржати до краја фебруара 2017. године. Регионална 7.4.2017. године, а Републичка 11. и 12. маја.

ГИЗ – Иван Стојановић

Сет критеријума за конкурс ће бити пооштрен. Пословни партнери ће морати да се изјасне на основу стандарда квалификација шта ће конкретно код њих ученик моћи да научи. Где нема могућности, школа ће у радионици обучавати ученике а само део у фирмама. За бравара заваривача ће се организовати обуке за менторе. Пројекат ГИЗ-а је увећан за 50% и моћи ће да се користи до 2019. године, моћи ће можда да се подрже и други образовни профили, а не само досадашњи.

Пример сарадње: јавно приватно партнерство, ГИЗ, општина и школа направе споразум и иновира се школска радионица у којој се изводи настава. Нпр: општина реновира кров, компанија обезбеди машине, новчана давања за ученике,... Иако има школа у којима се успешно примењује дуално (кооперативно) образовање, требаће још много тога да се промени да ово заживи и у малим срединама.

Заједници су присуствовале директорка школе Мирјана Шљиванчанин и организатор практичне наставе Весна Станојловић.

У Пожеги смо видели ЦНЦ струг али и већи број симулатора на којима се ученици обучавају (на слици).

 

Извештај Мирјане Шљиванчанин

 

 20161104 083658
20161104 090851
20161104 120447