Предмет Музичка уметност
Степен стручне спреме VII
Звање Професор музичке културе
Факултет/школа Факултет уметности

 

stanislavdamjanovic