Предмет Српски језик и књижевност
Степен стручне спреме VII
Звање Професор српског језика и књижевности
Факултет/школа Филолошки факултет, Београд

 

sinisapavlovic