Тест способности и склоности назван BASIC CHECK, је тест који помаже младима у каријерном планирању и процени компетенција.

20231121 134723 300

BASIC CHECK се састоји из дела који мери когнитивне и дела који мери практичне вештине. Ученици наше школе су имали могућност да ураде део теста који процењује когнитивне вештине. Након решавања теста, сви су добили сертификат са резултатима на своју мејл адресу. Поред сертификата, ученици добијају увид о својим тренутним способностима као и областима које могу да унапреде. Овај тест решавали су ученици одељења 4-2, електротехничари рачунара, 21.11.2023.год.

Тим за каријерно вођење и саветовање

20231121 141930 300

20231121 134004 300