Након другог уписног круга у нашој школи преостало је:

Сви остали образовни профили су попуњени.