На овом месту дајемо само извод (део) календара уписа за школску 2023/2024. који је од интереса за упис кандидата у нашу школу у првом и другом уписном кругу. Молимо Вас да разумете да ово није комплетна информација о свим активностима везаним за упис у школску 20223/2024.

Активност

Дан

Датум и време

Попуњавање листе жеља електронским путем

четвртак и петак

29.06. од 8 ч до 30.06. до 15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

четвртак и петак

29-30.06. од 8-15 ч

Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

субота

01.07. од 8 ч

Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

субота

01.07.

од 8-15 ч

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља

недеља

02.07. до 8 ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

понедељак

03.07. до 8 ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

понедељак

03.07. до 8 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

понедељак-петак

03.07. од 8 ч до 07.07. до 15 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак и уторак

03-04.07.

од 8-15 ч

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

понедељак

03.07.

од 8-15 ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

уторак

04.07. до 24 ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

среда

05.07. до 8 ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

среда

05.07.

од 8-15 ч