Предмет Рачунарство и информатика, Програмирање
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани математичар - информатичар
Факултет/школа Математички факултет, Београд

 

nopicture