tsplakat

Потребна документа за упис у први разред средње школе:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење потребно за упис у средњу школу
  • Дипломе о освојеним наградама