Већ неколико година траје борба за замену електроинсталација, али је пре неколико дана окончана. Прва зграда датира из 1933. године када је најпре постојала као ОШ ''Моша Пијаде'' а од 1977. године је припала Образовном центру ''Светозар Марковић''.

Технолошки напредак је посебно везан за период после 2000. године када се све више савремених машина уводе у школу: компјутери, штампачи, апарати за копирање, а последњих година и климе. Све ово је једва издржавала постојећа електро мрежа претећи сваког дана својим тананим инсталацијама да могу изазвати пожар.

На сву срећу, после више безуспешних јављања на конкурсе за донације, наша школа је коначно добила део средстава од Министарства привреде (око 750.000 динара) и 1.060.000 од општинске управе Велика Плана. Тако је овај посао окончан за 15 дана, а у понедељак, 11.12.2017. године је извршена примопредаја радова. Сада су сви у школи безбедни што се електроинсталација тиче.

2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација
2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација
2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација
2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација
2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација
2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација
2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација
2017 Замена еле...
2017 Замена електроинсталација 2017 Замена електроинсталација