датум

активност

време и место

01.06.2017.

четвртак

Седнице ОВ и НВ:

1.      Утврђивање/анализа успеха и владања ученика завршних разреда на крају другог полугодишта 2016/2017.год.

2.      Похваљивање ученика

3.      Предлог за ученика генерације

4.      Текућа питања

13.00

Кабинет 1

02.06.2017.

петак

Пријава за полагање разредних испита

09.оо – 11.оо

Секретаријат

06.06.2017.

уторак

Додела сведочанстава

У договору са одељ.старешинама

02.06.-08.06. 2017.

Припремна настава за полагање разредних и поправних испита-за матуранте

У договору са предметним наставником

09.06.-14.06.

2017.

Полагање разредних испита-за матуранте

Накнадно ће бити истакнут распоред

12.06.-14.06.

2017.

Пријава за полагање завршних и матурских испита

09.оо – 11.оо

Секретаријат

14.06.2017.

среда

Седница Испитног одбора:

1.Утврђивање броја кандидата за полагање завршних и матурских испита у јунском року школске 2016/2017.год.

За време другог великог одмора у Зборници

15.06.-20.06.

2017.

Полагање завршних и матурских испита

Накнадно ће бити истакнут распоред

20.06.2017.

уторак

Седница Испитног одбора:

1.Утврђивање успеха на завршним и матурским испитима у јунском року школске 2016/2017.год

За време великог одмора у Зборници

21.06.2017.

среда

Седнице ОВ и НВ:

5.      Утврђивање/анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 2016/2017.год.

6.      Похваљивање ученика

7.      Текућа питања

9.оо

Зборница

22.06.2017.

четвртак

Додела диплома

Накнадно ће бити истакнут термин

21.и 22.06.2017.

Пријава за полагање испита у јунском року (за матуранте поправни, за остале ученике -разредни испит)

09.оо – 11.оо

Секретаријат

21.06.-26.06.

2017.

Припремна настава за полагање разредних и поправних испита

09.о5

Зборница

23.06.-28.06.

2017.

Полагање поправних – за матуранте и разредних  испита

Накнадно ће бити истакнут распоред

28.06.2017.

среда

Додела сведочанстава

10.оо

У учионицама

29.06.2017.

четвртак

Седнице ОВ (за одељења у којима је било ученика који су полагали разредне/поправне испите) и НВ:

1.Утврђивање успеха након јунског испитног рока

2.Текућа питања

09.оо

Зборница

Comments are now closed for this entry