Сваке године у априлу, ученици трећег разреда образовног профила машински техничар за компјутерско конструисање, посећују Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, ради извођења вежби из хидраулике и пнеуматике.

Ученици имају прилику да у лабораторији за хидраулику и стручно извођење вежби виде практично све оно сто су учили на часовима теоријске наставе.
Ученици четвртог разреда присуствовали су извођењу вежби из испитивања машинских конструкција.Такође су присуствовали демонстрацији поступака заваривања на најсавременијим апаратима за заваривање.

Ученици су стекли нова искуства везана за практичну примену стечених знања током досадашњег школовања.

Посета ФИН, Кра...
Посета ФИН, Крагујевац Посета ФИН, Крагујевац
Посета ФИН, Кра...
Посета ФИН, Крагујевац Посета ФИН, Крагујевац
Посета ФИН, Кра...
Посета ФИН, Крагујевац Посета ФИН, Крагујевац
Посета ФИН, Кра...
Посета ФИН, Крагујевац Посета ФИН, Крагујевац