Ученици образовног профила женски фризер су реализовали наставу прве помоћи у блоку, последње наставне недеље у првом полугодишту.

Наставно градиво из реанимације је реализовано у сарадњи са Црвеним крстом из Велике Плане. Часови су били веома занимљиви. Вежбе су изведене  на лутки која је позајмљена од Црвеног крста.

Наставница Прве помоћи – Јулијана Јанковић (лекар стоматолог) је веома задовољна постигнутим резултатима.

Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ
Прва помоћ
Прва помоћ Прва помоћ