Техничка школа ''Никола Тесла'' у Великој Плани је била организатор Регионалног такмичења машинских школа, 20.04.2018. године.

Такмичење је обављено у 7 категорија: статика, моделирање машинских елемената и склопова, компјутерска графика – 2д, ТКУ –ручно програмирање струга, ручно програмирање глодалице, аутоматско програмирање струга и аутоматско програмирање глодалице.

Такмичење је реализовано по правилима из Правилника о такмичењу. 5 ученика је дисквалификовано јер су потписали практичан рад што је супротно правилима: 2 ученика из ТШ ''Никола Тесла'' из Велике Плане, 2 ученика из Политехничке школе из Крагујевца и 1 ученик из Прве техничке школе из Крушевца. Ученик Прве техничке школе из Крушевца је уложио жалбу, али Централна комисија је исту одбила уз образложење.

Сви учесници такмичења који су освојили једно од прва 3 места су награђени следећим наградама:
- 1. место: LEXMARK штампач
- 2. место: GENIUS SW звучници
- 3. место: USB флеш меморија 32 GB

Ранг листа

Статика

Ред.бр.

Име и презиме такмичара   

Школа, место

Укупно бодова

1.

Јелица Добрић

ТШ Велика Плана

91,00

2.

Вукашин Недељковић

ТШ Врање

61,00

3.

Јован Ђорђевић

ТШ Пирот

57,75

4.

Александар Микарић

ТШ Смедерево

57,50

5.

Младен Тодоровић

Политехничка Крагујевац

56,00

6.

Павле Ивковић

ТШ Зајечар

38,70

7.

Димитрије Делчев

ТШ Пирот

31,95

8.

Лазар Стаменковић

ТШ Врање

30,00

9.

Никола Стевановић

ТШ Велика Плана

26,50

10.

Јована Стефановић

ТШ Књажевац

22,40

11.

Лазар Стојановић

ТШ Књажевац

20,20

12.

Јована Лазаревић

Политехничка Крагујевац   

14,40

13.

Илија Гудовић

ТШ Смедерево

0,00

 

Наставници ментори за статику

Ред.бр.

Име и презиме наставника-ментора

Школа, место

Укупно бодова

1.

Милан Костић

ТШ Врање

26

2.

Бранислав Томић

ТШ Велика Плана

25

3.

Станка Манчић

ТШ Пирот

22

4.

Верица Петровић-Манић

ТШ Смедерево

10

5.

Марија Поповић

Политехничка Крагујевац   

9

6.

Владислав Јеленковић

ТШ Зајечар

8

7.

Биљана Радисављевић

ТШ Велика Плана

5

8.

Златица Геров

ТШ Књажевац

4

 

Статика - школе

Ред.бр.

Школа, место

Укупно бодова

1.

ТШ Велика Плана

30

2.

ТШ Врање

26

3.

ТШ Пирот

22

4.

ТШ Смедерево

10

5.

Политехничка Крагујевац   

9

6.

ТШ Зајечар

8

7.

ТШ Велика Плана

5

 

Моделирање машинских елемената и склопова

Ред. бр.

Име и презиме такмичара  

Школа, место

Тест      

Практ. рад  

Ук. бод.

1.

Немања Танасковић

ТШ Смедерево

40,80

116,50

157,30

2.

Александар Живковић

ТШ Пирот

45,09

109,00

154,09

3.

Никола Радончић

ТШ Смедерево

41,30

103,00

144,30

4.

Ирина Цветковић

ТШ Пирот

41,33

94,00

135,33

5.

Милан Стојановић

ТШ Костолац

44,32

73,00

117,32

6.

Сава Николић

МТШ Бор

31,60

74,00

105,60

7.

Живојин Јоковић

ТШ Велика Плана

33,86

64,00

97,86

8.

Димитрије Павловић

ТШ Велика Плана

23,29

71,50

94,79

9.

Алекса Илић

МТШ Бор

37,80

50,00

87,80

10.

Филип Кнежевић

СШ Александровац  

19,90

64,00

83,90

11.

Данијел Никонтовић

ТШ Костолац

27,30

25,00

52,30

12.

Ђорђе Тодоровић

Полит.Крагујевац

18,00

27,00

45,00

13.

Никола Рајковић

ПТШ Крушевац

32,72

0,00

32,72

14.

Немања Ђорђевић

Полит.Крагујевац

19,80

0,00

19,80

 

Моделирање машинских елемената и склопова - школе

Ред.бр.  

Школа, место

Укупно бодова

1.

ТШ Смедерево

301,6

2.

ТШ Пирот

289

3.

ТШ Велика Плана

193,4

3.

МТШ Бор

192,65

4.

ТШ Костолац

169,62

5.

СШ Александровац   

64,8

 

Компјутерска графика 2D

Ред.

бр.

Име и презиме такмичара   

Школа, место

тест     

Прак.

рад       

Ук. бод.

1.

Милош Коларевић

ТШ Костолац

43,33

79,00

122,33

2.

Никола Стошић

ТШ Велика Плана    

50,00

67,00

117,00

3.

Никола Бошковић

ТШ Лесковац

46,67

69,00

115,67

4.

Филип Костић

ТШ Пирот

46,25

46,00

92,25

5.

Матеја Јанковић

ТШ Костолац

44,58

47,00

91,58

6.

Александар Стојановић

ТШ Костолац

36,99

54,00

90,99

7.

Милош Манић

ТШ Пирот

43,91

45,00

88,91

8.

Андрија Цветковић

ТШ Пирот

45,91

28,00

73,91

9.

Ненад Атанасковић

ТШ Лесковац

37,74

34,00

71,74

10.

Давид Митровић

ТШ Лесковац

37,66

33,00

70,66

11.

Никола Маринковић

Полит. Крагујевац

35,63

29,00

64,63

12.

Александар Ранђеловић

МТШ Бор

44,58

15,00

59,58

13.

Михајло Спасић

Полит. Крагујевац

16,75

37,00

53,75

14.

Филип Тмушић

ТШ Велика Плана

35,25

0,00

35,25

15.

Стефан Томић

ТШ Велика Плана

27,75

0,00

27,75

 

Компјутерска графика 2D - ментори

Ред.бр.

Име и презиме наставника-ментора  

Школа, место

Укупно бодова

1.

Драган Тодић

ТШ Костолац

42

2.

Весна Ристић-Милићевић

ТШ Велика Плана  

20

2.

Игор Стојановић

ТШ Лесковац

20

3.

Весна Вељковић

ТШ Пирот

13

4.

Дејан Алексовски

ТШ Пирот

10

5.

Саша Илић

ТШ Лесковац

4

 

Компјутерска графика 2D - школе

Ред.бр.

Школа, место

Укупно бодова

1.

ТШ Костолац

304,9

2.

ТШ Лесковац

258,07

3.

ТШ Пирот

255,07

4.

ТШ Велика Плана

180

5.

Политехничка Крагујевац  

118,38

6.

МТШ Бор

59,58

 

Програмирање за КУ машине - све категорије

Програмирање струга - ручно

Р.бр.

Име и презиме ученика  

Школа

Тест     

Пр. рад   

Укупно

1.

Јелена Недељковић

Техничка школа Врање  

50

84

134

2.

Александар Николић

Техничка школа Врање

44.33

66

110.33

3.

Никола Ђорђевић

Политехничка школа

Крагујевац

47.33

36

83.33

 

Програмирање струга - ручно (наставници ментори)

Ред.бр.

Име и презиме наставника-ментора   

Школа, место

Укупно бодова

1.

Саша Илић

Техничка школа Врање   

25

2.

Иван Павловић

Политехничка школа

Крагујевац

15

 

Програмирање струга - ручно (школе)

Ред.бр.

Школа, место

Укупно бодова

1.

Техничка школа Врање   

244.33

2.

Политехничка школа

Крагујевац

83.33

 

Програмирање струга-CAD/CAM програмским пакетом

Р.бр.

Име и презиме ученика   

Школа

Тест     

Пр. рад    

Укупно

1.

Никола Михајловић

Техничка школа Трстеник

47.5

120.92

168.42

2.

Андрија Мандић

Техничка школа Трстеник   

41.67

120.92

162.59

3.

Милош Бутулија

Политехничка школа

Крагујевац

50

0

50

4.

Ненад Јовановић

Техничка школа Врање

40.67

0

40.67

5.

Никола Стоилковић

Техничка школа Врање

38

0

38

 

Програмирање струга-CAD/CAM програмским пакетом (наставници ментори)

Ред.бр.

Име и презиме наставника-ментора  

Школа, место

Укупно бодова

1.

Јасна Живковић

Техничка школа Трстеник   

45

2

Бојан Тасић

Техничка школа Врање

19

3.

Бранко Перовић

Политехничка школа

Крагујевац

15

 

Програмирање струга-CAD/CAM програмским пакетом (школе)

Ред.бр.

Школа, место

Укупно бодова

1.

Техничка школа Трстеник   

331.01

2.

Техничка школа Врање

78.67

3.

Политехничка школа

Крагујевац

50

 

Програмирање глодалице - ручно

Р.бр.

Име и презиме ученика   

Школа

Тест     

Пр. рад   

Укупно

1.

Лазар Влаховић

Политехничка школа

Крагујевац

45.33

75

120.33

2.

Никола Петковић

Техничка школа Врање   

45.5

53

98.5

3.

Горан Станојковић

Техничка школа Врање

32.83

40

72.83

4.

Лука Милојевић

Политехничка школа

Крагујевац

39.17

14

53.17

5.

Нена Јордановић

Техничка школа

Пирот

50

0

50

 

Програмирање глодалице - ручно (наставници ментори)

Ред.бр.

Име и презиме наставника-ментора   

Школа, место

Укупно бодова

1.

Бранко Перовић

Политехничка школа Крагујевац   

35

1.

Саша Илић

ТШ Врање

35

3.

Војислав Алексић

ТШ Пирот

9

 

Програмирање глодалице - ручно (школе)

Ред.бр.

Школа, место

Укупно бодова

1.

Политехничка Крагујевац   

173,5

2.

ТШ Врање

171,33

3.

ТШ Пирот

50

 

Програмирање глодалице -CAD/CAM програмским пакетом

Р.бр.

Име и презиме ученика   

Школа

Тест      

Пр. рад    

Укупно

1.

Стефан Величковић

Техничка школа Врање    

50

5

55

2.

Лазар Андрејевић

Техничка школа Врање

41.98

5

46.98

 

Програмирање глодалице -CAD/CAM програмским пакетом (наставници ментори)

Ред.бр.

Име и презиме наставника-ментора   

Школа, место

Укупно бодова

1.

Бојан Тасић

ТШ Врање

45

 

Програмирање глодалице -CAD/CAM програмским пакетом (школе)

Ред.бр.

Школа, место

Укупно бодова

1.

ТШ Врање

101,98

 

Ранг листа школа - укупни пласман

Ред.бр.

ШКОЛА

Место

Укупно бодова

1.

Техничка школа Врање

Врање

170

2.

Техничка школа

Пирот

84

3.

Политехничка школа

Крагујевац

74

4.

Техничка школа ''Никола Тесла''

Велика Плана

63

5.

Техничка школа са домом ученика ''Никола Тесла'   '

Костолац

51

6.

Техничка школа

Смедерево

50

7.

Техничка школа ''Никола Тесла''

Трстеник

45

8.

Техничка школа ''Раде Металац''

Лесковац

24

9.

Машинско-електротехничка школа

Бор

13

10.

Техничка школа

Зајечар

8

11.

Средња школа

Александровац   

4

11.

Техничка школа

Књажевац

4

13.

Прва техничка школа

Крушевац

0