3 године, 15 ученика

POVP SC, 3D 215

masincii 005Образовни профил бравар школује се већ дуго у нашој школи. Уписује се 15 ученика а настава се изводи по програму дуалног образовања.

Током школовања ученицима се омогућава:

  • - стицање знања о врстама машинских делова, склопова и система, њиховој намени и начину функционисања
  • - стицање знања о стандардним машинским деловима и склоповима
  • - оспособљавање за употребу техничке документације
  • - оспособљавање за комплетну израду браварске конструкције различитим поступцима спајања уз употребу одговарајућих техничких средстава
  • - стицање знања о припреми и организацији производње, машинским системима који се користе, одговарајућој контроли и ХТЗ заштити
  • - развијање осећаја за одговорност, тимски рад, уредност, тачност, организацију, комуникацију ...

Ученици са посебним потребама се често одлучују за овај образовни профил зато што им се доста посвећује пажња и помаже да у складу са својим могућностима, савладају основне вештине струке.

Организација наставе

Настава из општеобразовних и стручних предмета изводи се у школи. Према захтевима наставног плана, ученици се деле у групе и тада се рад обавља у кабинетима или мултимедијалним учионицама које су опремљене савременим наставним средствима. Практична настава се обавља у школској радионици и у предузећима и радионицама које су се изјасниле да подржавају концепт дуалног образовања. Обучавање ученика на практичној настави изводи наставник практичне наставе из школе и ментор за практичну наставу задужен од старане прадузећа. Дуалним образовањем повећава се број часова које ученик проводи на пракси и учествује у реализацији целокупног производног програма предузећа. На основу показаног интерсовања, одговорности према раду и стручности послодавaц ће изабрати браваре који ће добити стално запослење.

Наши ученици учествују на окружном и републичком такмичењу из машинске струке и постижу значајне резултате.

Могућности

masincii 006Ученик са овим образовним профилом може наставити школовање у струковним студијама из различитих области. Посао после завршеног школовања се може наћи у радионицама и предузећима из различитих делатности: грађевинарство, аутомобилска и машинска индустрија, индустрија вагона и намештаја, и слично. По завршетку школовања, бравари лако могу завршити обуку за завариваче и обављати веома сложене и одговорне браварске послове у земљи и иностранству. Познавањем и других области које се односе на организацију пословања и сарадњу са другим друштвеним субјектима, бравари могу отворити сопствене радионице и постати успешни млади предузетници.

Уколико волите рад са металом, буку машинских система, бљештаву светлост заваривања и тимски рад - овај образовни профил је идеалан за Вас!