Стручни актив за школско развојно планирање

Председник - ВеснаРистићМилићевић
Чланови Ивана Јаношевић, Мирјана Павловић-Ђуковић, Мирјана Милановић, Гордана Радојевић(локална самоуправа), Милена Милојковић (ученички парламент), Оливера Стошић (савет родитеља)

 

Стручни актив за развој школског програма

Председник - Јелена Паприкић.

Чланови: Татјана Грчки Арсић, Мирјана Милановић

 

Тим за организацију спровођења развојног плана школе и самовредновање

Имеипрезиме  
ЈелицаМилићевић председник
ТатјанаГрчкиАрсић члан
НадаЈанаћковић члан
ДрагишаКрстић члан
ИванМиловановић члан
Милица Стојановић члан
MирјанаМилановић члан

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

ТИМ ЧИНЕ - Директор школе-Мирјана Шљиванчанин ТЕЛ: 064 644 68 26, Педагог школе - Мирјана Милановић

Чланови -Јовица Ристић - председник, Светлана Радојковић - записничар, школски полицајац Василије Стојковић 064 0000254, Слађана Недељковић - представник родитеља, Марко Кованџић - ученик

 

Тим за каријерно вођење

Име и презиме  
Мирјана Милановић председник
Ивана Милић члан

 

Тим за стручно усавршавање наставника, стручних сарадника, директора

 

Име и презиме  
Ранковић Светлана председник
Паприкић Јелена члан
Бојић Мирјана члан
Милица Стојановић члан

 

Tим за појачан васпитни рад

Председник: Синиша Павловић

Чланови тима: Ивковић Дарко, Јаношевић Ивана, Радојковић Светлана, Мирјана Милановић

 

Тим за инклузивно образовање, Председник - Татјана Грчки Арсић

Чланови: Биљана Динчић, Биљана Радисављевић, Нада Јанаћковић, Синиша Павловић, Мирјана Милановић

 

Тим за пројекте

Славољуб Стојадиновић – председник,

Јелена Паприкић, Мирјана Шљиванчанин, Весна Станојловић

 

Тим за маркетинг

Бранислав Томић – председник,

Марина Јордански, Иван Миловановић, Влада Петровић

 

Тим за обележавање важнијих датума

Мирјана Бојић  -председник, Јелица Милићевић, Синиша Павловић, Марко Прокић, Нада Јанаћковић, Наташа Аврамовић

 

Тим за процену и спровођење безбедности у школи

Име и презиме  
Мирјана Шљиванчанин председник
Мирјана Милановић члан
Влада Петровић члан
Бранислав Томић члан
Дејан Стојановић члан
Миланка Вуковић члан
Слађана Недељковић (Савет родитеља) члан
Гордана Радојевић (Локална самоуправа) члан

 

Тим за подршку ученицима

Југослав Старчевић- председник, Мирјана Милановић, Биљана Динчић, Татјана Грчки Арсић, Драгољуб Станојевић