одељење образовни профил одељењски старешина
I/1 машински техничар за компјутерско конструисање Весна Ристић Милићевић
I/2 аутомеханичар-бравар Драгиша Крстић
I/3 електротехничар рачунара Мирјана Бојић
I/4 женски фризер Нада Јанаћковић
II/1 машински техничар за компјутерско конструисање Јован Живадиновић
II/2 аутомеханичар-бравар Светлана Радојковић
II/3 електротехничар рачунара Негован Миловановић
II/4 женски фризер Биљана Динчић
III/1 машински техничар за компјутерско конструисање Бранислав Томић
III/2 аутомеханичар-бравар Биљана Радисављевић
III/3 електротехничар рачунара Иван Миловановић
III/4 аутоелектричар Татјана Грчки Арсић
III/5 женски фризер Јелица Милићевић
IV/1 машински техничар за компјутерско конструисање Јелена Паприкић
IV/2 електротехничар рачунара Синиша Павловић