Предмет Хигијена, Основе анатомије и физиологије, Основе дерматологије, Прва помоћ
Степен стручне спреме VII
Звање Доктор стоматологије
Факултет/школа

Стоматолошки факултет, Београд

 

julijanajankovic