Предмет Хигијена, Основе анатомије и физиологије, Основе дерматологије, Прва помоћ
Степен стручне спреме VII
Звање Доктор стоматологије
Факултет/школа

Стоматолошки факултет, Београд

Предмет Практична настава са технологијом рада
Степен стручне спреме V
Звање Креатор женских фризура
Факултет/школа

Медицинска школа, Сремска Митровица