Предмети Механика, Машински елементи, Отпорност материјала, Конструисање, Аутоматизација и роботика
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани машински инжењер
Факултет/школа Машински факултет, Београд

Предмет Машински материјали, Техничко цртање са нацртном геометријом, Технологија обраде, Хемија и машински материјали, Механика 2, Машински елементи, Термодинамика, Испитивање машинских конструкција
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани машински инжењер
Факултет/школа Машински факултет, Београд

Предмет Практична настава
Степен стручне спреме V
Звање Механичар за одржавање машина
Факултет/школа Техничка школа

Предмети Компјутерска графика, Моделирање машинских елемената и конструкција
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани машински инжењер
Факултет/школа Машински факултет, Крагујевац

Предмет  Машинска група предмета
Степен стручне спреме VI
Звање Инжењер машинства
Факултет/школа Виша техничка школа, Kosovska Mitrovica (сада Звечан)

Предмет Машинска група предмета
Степен стручне спреме VII
Звање Машински инжењер
Факултет/школа Машински факултет, Крагујевац

Још чланака...