Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
Предмет  Социологија
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани социолог
Факултет/школа Филозофски факултет

 

nopicture