Предмет Музичка уметност
Степен стручне спреме VII
Звање Професор музичке културе
Факултет/школа Факултет уметности

Предмет Физичко васпитање
Степен стручне спреме VII
Звање Професор
физичког васпитања
Факултет/школа Филозофски факултет, Ниш - одсек: Физичко васпитање

Предмет Физичко васпитање
Степен стручне спреме VII
Звање Професор физичке културе
Факултет/школа Факултет за физичку културу

Предмет Ликовна култура, Естетско обликовање фризура
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани дизајнер текстила
Факултет/школа Факултет примењених уметности